1. Näiden sopimusehtojen mukaisesti osallistujat, jotka ostavat hyväksyttävän tuotteen kampanja-aikana alueensa jälleenmyyjältä, ovat oikeutettuja vastaavaan hyvitykseen (Vaihtoarvo), kun he vaihtavat ehtojen mukaisen laitteen (Vaihtolaite).
 2. Kampanja on avoin Iso-Britannian, Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen asukkaille, jotka ovat yli 18-vuotiaita (Osallistuja). Yrityksiä ei kelpuuteta osallistujiksi.
 3. Tähän kampanjaan ei voi osallistua sellainen taho, joka on ammatillisessa kytköksessä kampanjan kanssa, kuten edustajat, tukkuliikkeet, jälleenmyyjät, jälleenmyyntiyrityksen henkilökunta ja osallistuvat kauppiaat.
 4. Osallistujat saavat tehdä kaksi hyvityshakemusta kotitaloutta kohden. Vain yksi hyvityshakemus kampanjatuotetta kohden hyväksytään.
 5. Jotta tuote kelpuutetaan hyväksyttäväksi tuotteeksi, se on asetettava tähän luetteloon ja sen ostohinta ei saa alittaa vähimmäisostohintaa, joka on esillä alla olevassa taulukossa 1 (Hyväksyttävä tuote).
 6. Jotta hyväksyttävät tuotteet kelpuutetaan kampanjatuotteiksi, ne on hankittava osallistuvilta jälleenmyyjiltä, jotka on lueteltu täällä (Osallistuvat jälleenmyyjät).
 7. Kutakin aluetta koskevat kampanja-ajat on lueteltu alla olevassa taulukossa 1. Hyväksyttävät tuotteet on ostettava aluettasi koskevan kampanja-ajan puitteissa, jotta ne kelpuutetaan kyseiseen kampanjaan kuuluvaksi.

  Taulukko 1 – Aluekohtaiset kampanja-ajat

  AlueAloituspäivä (klo 00.01 paikallista aikaa)Päättymispäivä (klo 23.59 paikallista aikaa)Hyväksyttävän tuotteen vähimmäisostohinta
  Iso-Britannia27.08.201830.09.2018699 £
  Ranska20.08.201820.09.2018799 €
  Saksa17.08.201830.09.2018799 €
  Italia27.08.201830.09.2018799 €
  Ruotsi20.08.201823.09.20188.000 SEK
  Tanska20.08.201823.09.20185.999 DKK
  Suomi20.08.201823.09.2018799 €
  Espanja27.08.201830.09.2018799 €
  Spain27/08/1830/09/18€799
 8. Hyväksyttävät vaihtolaitteet ja niitä vastaavat vaihtoarvot on eritelty taulukossa 2.

  Taulukko 2 – Hyväksyttävät vaihtolaitteet ja vaihtoarvot

  VaihtolaiteVaihtoarvo (Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Suomi)Vaihtoarvo (Iso-Britannia)Vaihtoarvo (Ruotsi)Vaihtoarvo (Tanska)
  Alle 6 vuotta vanhat kannettavat tietokoneet (ei pöytäkoneet)125,00 €150,00 £1.500 SEK1.000 DKK
  Playstation 3
  Xbox 360
  Playstation 4, 500 GB
  Playstation 4, 1 TB
  Xbox one / Xbox one S, 500 GB
  Xbox one / Xbox one S, 1 TB
  Nintendo Switch
  Playstation 4 PRO
  Xbox one X
 9. Vaihtokriteerit: Jotta vaihtolaite kelpuutetaan kampanjalaitteeksi, sen on oltava toimiva, ehjä ja vahingoittumaton (tavalliset kulumajäljet hyväksytään) kannettava tietokone tai yllä olevassa taulukossa 2 mainittu pelikonsoli. Osallistujan on oltava laitteen laillinen omistaja, ja laitteeseen ei saa liittyä minkäänlaisia sopimusvelvoitteita, kuten vuokrasopimus tai muu sopimus. Laitteesta on poistettava kaikki tilit, sen virta on voitava kytkeä, siinä ei saa olla vesi- tai näyttövahinkoja ja sen mukana on oltava toimiva laturi. Jos vaihdettava laite on kannettava tietokone, niin virtajohto on ainoa tarvittava lisävaruste. Pelikonsolien mukana on oltava sekä virtajohto että ohjain.
 10. Jotta kampanjaan voi osallistua, osallistujan on vierailtava sivustolla www.gaming.asuspromotions.com ja täytettävä siellä oleva verkkohakemuslomake tarvittavilla tiedoilla ja ostotositteella (Hyvityshakemus) alla olevassa kohdassa Ehto 11 määritetyn hyvityksen hakuajan puitteissa. Postitse lähetettäviä hakemuksia ei ole käytettävissä eikä niitä hyväksytä.
 11. Hyvityshakemukset on lähetettävä 14 päivän kuluessa ostopäivästä. Ostopäivämäärä luetaan tämän ajanjakson ensimmäiseksi päiväksi (Hyvityksen hakuaika).
 12. Tätä kampanjaa ei voida yhdistää muiden kampanjoiden kanssa.
 13. Kun hyvityshakemus on vastaanotettu, sen kelpoisuus arvioidaan ennen hyväksymistä. Osallistujalle lähetetään kahden kalenteripäivän sisällä vastaanottamisesta sähköpostiviesti, joka sisältää ohjeet hyväksyttävän vaihtolaitteen postittamiseen. Selvyyden vuoksi osallistujan on itse postitettava vaihtolaite, kuten näissä ohjeissa on kuvattu, 45 kalenteripäivän kuluessa hyväksyttävän tuotteen ostopäivästä, jotta laite kelpuutetaan kampanjaan kuuluvaksi.
 14. Jos vastaanotamme keskeneräisen hakemuksen tai epäselvän ostotositteen, osallistujalle lähetetään huomautussähköpostiviesti ja hän voi lähettää tarvittavat osat 7 päivän kuluessa sähköpostiviestin vastaanottamisesta. Jos emme saa vastausta 7 päivän sisällä, hyvityshakemus hylätään.
 15. Kun hyväksyttävä vaihtotuote on hyväksytty, osallistujalle lähetetään sähköpostiviesti, joka sisältää vaihtoarvoa vastaavan vahvistuksen maksusta, joka siirretään 30 päivän kuluessa hyvityksen vahvistamisesta hakemuksessa annetulle tilille. Kaikki maksut suoritetaan osallistujan paikallisella valuutalla.
 16. Jos hyväksyttävää vaihtotuotetta ei kelpuuteta kohdassa Ehto 9 olevien kriteerien perusteella, osallistujalle tarjotaan tarkistettu vaihtoarvo sähköpostitse. Osallistujilla on 10 päivää aikaa hyväksyä tai hylätä tarkistettu arvo, jos vastausta ei saada tänä aikana, osallistujalle maksetaan tarkistettu vaihtoarvo. Jos osallistuja hylkää tarkistetun vaihtoarvon, vaihtolaite palautetaan hänelle veloituksetta.
 17. Kampanjan järjestäjä ei ota vastuuta luottamuksellisten tietojen katoamisesta. Kun vaihtolaite vastaanotetaan, kaikki sen tiedot tuhotaan. Kampanjan järjestäjä ei voi palauttaa tuhottuja tietoja. Kaiken luottamuksellisen tiedon poistaminen, joka on asianmukaisen tietosuojalain mukaista, on yksinomaan osallistujan vastuulla.
 18. Kampanjan järjestäjä ei ota vastuuta postin kuljetuksessa kadonneista, vahingoittuneista tai tuhoutuneista vaihtolaitteista. Suosittelemme, että osallistuja käyttää vakuutettua postipalvelua, jos sellainen on saatavilla. Emme voi ottaa henkilökohtaisia toimituksia vastaan.
 19. Vain loppukäyttäjäkuluttaja voi jättää hyvityshakemuksen. Emme hyväksy missään olosuhteessa hyvityshakemusta, jonka on tehnyt kolmas osapuoli osallistujan puolesta. Tämän kaltaiset hyvityshakemukset hylätään ja osallistujalle ei myönnetä mahdollisuutta toiseen hyvityshakemukseen.
 20. Kampanjan järjestäjä pidättää täysin oman harkinnan mukaisen oikeuden näiden sopimusehtojen vastaisten hyvityshakemusten hylkäämiseen.
 21. Välttyäkseen vilpillisiltä tai virheellisiltä hakemuksilta kampanjan järjestäjällä on oikeus ryhtyä kaikkiin asian edellyttämiin toimenpiteisiin, jolloin se voi (näihin kuitenkaan rajoittumatta) vaatia lisätodisteita ostotodistuksen, osallistujan henkilöllisyyden ja muiden oleellisten tietojen todentamista varten.
 22. Jos osallistuja palauttaa hyväksyttävän tuotteen hyvityshakemuksen vastaanottamisen jälkeen, hyvityshakemus hylätään ja peruutetaan.
 23. Jos sinulla on kysyttävää kampanjasta, voit ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteella gaming@asuspromotions.com

  Kampanjan tarjoaja:ASUS EUROPE B.V.
  Paasheuvelweg 25,
  1105 BP Amsterdam
  Alankomaat

  (Älä lähetä hyvityshakemuksia tai kampanjaan liittyviä yhteydenottoja tähän osoitteeseen.)

 24. Tämä kampanja on Englannin lain alainen.

  Kaikki tähän kampanjaan liittyvä tieto käsitellään kampanjan järjestäjän yksityisyydensuojakäytännön hyväksynnän mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa: https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Hakemusten seuranta

Seuraa hyvityshakemuksesi etenemistä antamalla hakemustunnuksesi.