Vanliga frågor

Köp en kvalificerande Asus-produkt under kampanjperioden och skicka sedan in ett anspråk på nätet senast 14 dagar efter inköpsdatumet. När ditt anspråk har bekräftats får du en förbetald fraktetikett för att skicka din bytesprodukt. Du har 45 dagar efter inköpet av din nya kvalificerande Asus-produkt att skicka in din bytesprodukt.

Läs mer om hur du skickar in anspråket på nätet här.

Högst 2 (två) anspråk per hushåll tillåts under kampanjperioden.
Vi erbjuder bara belöning för köp av kvalificerande produkter som anges i avsnittet Kvalificerande produkter på den här webbplatsen.
Fysisk kopia/köp i butik:

Om du har en skanner kan du skanna inköpsbeviset, spara det på datorn och sedan ladda upp det.

Om du inte har någon skanner tar du en bild med mobiltelefonen, en digitalkamera eller surfplatta. Du kan överföra dokumentet till datorn via e-post eller usb. Om du använder en surfplatta kan du helt enkelt ta bilden som ligger i surfplattans fotobibliotek och ladda upp den.

Digital kopia/onlineköp:

Skriv ut och skanna på det sätt som anges under fysisk kopia/köp i butik.

Spara beviset på köp på din dator så att det är klart att laddas upp.

Ta en skärmdump på köpbeviset och spara det som pdf- eller jpeg-fil på datorn. När du vill spara köpbeviset som jpeg-fil klistrar du helt enkelt in skärmdumpen du tog i Microsoft Paint och sparar på datorn som .jpeg-fil.

Om du använder en surfplatta tar du en skärmdump av köpbeviset och laddar upp det från fotobiblioteket till ansökningsformuläret.

Allmänna krav för uppladdade dokument:

När du skannar eller tar en bild ska du se till att all information syns klart och tydligt. Om bilden av ditt köpbevis är suddigt eller inte går att läsa kan ditt anspråk bli ogiltigt.

Uppladdade dokument måste vara i formaten .pdf eller .jpeg. Den största tillåtna storleken på varje dokument är 2 MB.

Om det behövs kan du ladda upp flera dokument. Då väljer du helt enkelt en fil i taget och klickar så att de laddas upp under anspråksprocessen.

Det här beror troligen på en av följande orsaker:

 • Du har missat datumintervallet för den här kampanjen.
 • Ditt köpdatum ligger utanför kampanjperioden.

Titta på ditt köpbevis och läs villkoren för kampanjen och vilka datum som gäller för anspråket.

Du behöver en digital kopia av följande:

 • Faktura/kvitto på ditt kvalificerande köp
 • Om du har en orderbekräftelse laddar du upp det tillsammans med den stödjande fakturan

Gör i ordning dina dokument för uppladdning och följ dessa steg under anspråksproceduren:

Klicka på ”Välj fil” för att hitta det/de dokument du vill ladda upp, och klicka därefter på ”öppna”. Det valda dokumentets namn kommer att visas på webbsidan. Kontrollera att det är rätt dokument och välj därefter ”Ladda upp”.

Upprepa denna procedur om du behöver lägga till fler dokument. Dokumenten listas i den ordning som du lagt till dem. Om fel dokument har valts kan det enkelt tas bort genom att klicka på delete-knappen (som anges med en soptunne-ikon). Välj ”nästa” när alla dokument laddats upp.

Du behöver tillhandahålla följande information:

 • IBAN-NUMMER
 • BIC/Swift-kod
 • Kontoinnehavarens namn
Någon av våra medarbetare går igenom ditt anspråk och du får meddelande om dess status via e-post. Vi håller dig uppdaterad om statusen via e-post, och du kan även använda funktionen Spårningsnummer på denna webbplats för att kontrollera anspråkets status.
Kontrollera att du angav rätt e-postkonto när du skickade in anspråket online. Det är dit vi skickar e-post om den här kampanjen. Titta i din skräppostmapp. Du kan också använda funktionen Spårningsnummer på denna webbplats.
Packa din bytesprodukt enligt beskrivningen och fäst den förbetalda fraktetiketten som du fick med e-postbekräftelsen ordentligt på paketet och ta med det till postkontoret. Se till att skicka med streckkoderna i paketet. Utan dem kan vi inte identifiera din bytesprodukt.

Titta i e-postmeddelandet vi skickade till dig. Det kan vara så att det saknades information i det köpbevis du skickade in.

Vanliga anledningar till att det saknas uppgifter:

 • Det gick inte att läsa köpbeviset.
 • Det framgår inte av köpbeviset hur mycket du betalade, vilken produkt det gäller eller vilken återförsäljare du handlade hos.
 • Du laddade upp fel dokument.
 • Det kan hända att du skickade in en beställningsbekräftelse som inte visade var du köpte produkten. I sådana fall ber vi dig att tillhandahålla mer dokumentation som stöder ditt anspråk. Det kan till exempel vara ett leveransbevis eller en faktura.
 • Det serienummer du angav i anspråket är inte giltigt.
 • Bankinformationen du angav stämmer inte överens med företagsinformationen
Så snart du har skickat in ditt anspråk på nätet kommer det att granskas av en av våra medarbetare. Vid preliminärt godkännande kommer du att få vidare instruktioner om hur du ska skicka in inbytesenheten.
Från den dag då vi tagit emot din gamla enhet kan det ta oss ungefär 21 dagar innan vi får den slutliga testrapporten så att vi kan behandla ditt anspråk. När du skickar in bytesprodukt får du, beroende på vilken tjänst som används, ett spårningsnummer så att du kan spåra paketet via transportören
Nej, tyvärr inte. Vi måste ta emot din bytesprodukt inom den tidsram som anges i kampanjvillkoren.
Utbetalningen sker inom den tidsram som anges i villkoren för kampanjen.

Har du fått en bekräftelse via e-post om ersättningen? Kontrollera i så fall följande:

 • Läs om tidsramarna för kampanjen på sidan Allmäna villkor
 • Logga in hos din bank och se om du hittar någon överföring med den summa du väntar dig
 • Kontakta oss här om allt stämmer men du ändå inte hittar betalningen
Anspråk kan komma att omvärderas om din bytesprodukt inte uppfyller kampanjvillkoren. I så fall skickar vi ett e-postmeddelande med besked om omvärderingen.
Om du inte håller med om omvärderingen ska du kontakta vår kundtjänst inom den tidsram som anges i det e-postmeddelande du mottagit. Våra kundtjänstmedarbetare kommer att granska ditt anspråk och fatta ett slutligt beslut.

Följ nedanstående riktlinjer och råd när ditt anspråk blivit godkänt:

 • Packa artiklarna på ett säkert sätt i en låda eller förpackning
 • Undvik att använda skadade förpackningar eller lådor. Ta styrka och hållfasthet i beaktande
 • Använd alltid emballage och dämp-/fyllmaterial av hög kvalitet för att undvika att innehållet ligger löst.
 • Avlägsna alltid gamla etiketter och klistermärken vid återanvändning av lådor
 • Skydda kanter och vassa ställen med kraftiga, ordentligt fastsatta kantskydd
 • Använd kraftig wellpapp med dubbla lager för värdefulla artiklar

Kontaktformulär


Kontakta vår kundtjänst om du har stött på problem eller om du undrar något om kampanjen. De hjälper dig gärna.

Via telefon: 852500190

Vår telefonsupport har öppet måndag till fredag mellan 9.00 och 17.00. Samtalet kostar som ett lokalsamtal från fasta telefoner.

Spårningsnummer

Skriv in ditt anspråks-id och spåra hur handläggningen av ditt anspråk fortskrider.