1. Om inte annat följer av de allmänna villkoren, kommer deltagare som köper en kvalificerande produkt under den relevanta kampanjperioden inom deras territorium från en medverkande återförsäljare vara berättigade en motsvarande belöning (Bytesvärde) när de byter en kvalificerande enhet (Bytesenhet).
 2. Denna kampanj är öppen för personer bosatta i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Danmark och Finland som är över 18 år (Deltagare). Företag får inte delta.
 3. Denna kampanj är inte tillgänglig för någon med yrkesmässig anknytning till Kampanjen, inklusive agenter, grossister, återförsäljare, butikspersonal, detaljhandlare och deltagande leverantörer.
 4. Deltagare kan göra högst 2 anspråk per hushåll under kampanjen. Endast 1 anspråk per inköpt kvalificerande produkt kommer att godtas.
 5. För att en produkt ska anses vara en kvalificerande produkt måste den ingå i förteckningen här och inte ha köpts för mindre än det minimipris som anges i tabell 1 nedan (Kvalificerande produkt).
 6. Kvalificerande produkter måste köpas från en deltagande återförsäljare som ingår i förteckningen här för att omfattas av kampanjen (Deltagande återförsäljare).
 7. Relevanta kampanjperioder för varje territorium definieras nedan i tabell 1. Inköp av Kvalificerande produkter måste göras under den relevanta perioden för ditt territorium för att omfattas av kampanjen.

  Tabell 1 – Kampanjperioder per territorium

  TerritoriumStartdatum (00:01 lokal tid)Slutdatum (23:59 lokal tid)Lägsta inköpspris för Kvalificerande produkt
  Storbritannien2018-08-272018-09-30699 £
  Frankrike2018-08-202018-09-20799 €
  Tyskland2018-08-172018-09-30799 €
  Italien2018-08-272018-09-30799 €
  Sverige2018-08-202018-09-238 000 SEK
  Danmark2018-08-202018-09-235 999 DKK
  Finland2018-08-202018-09-23799 €
  Spanien2018-08-272018-09-30799 €
  Spain27/08/1830/09/18€799
 8. Kvalificerande Bytesenheter och motsvarande Bytesvärden definieras nedan i tabell 2.

  Tabell 2 - Kvalificerande Bytesenheter och Bytesvärden

  BytesenhetBytesvärde (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Finland)Bytesvärde (Storbritannien)Bytesvärde (Sverige)Bytesvärde (Danmark)
  Bärbara datorer som är upp till 6 år gamla (stationära datorer utesluts)125,00 €150,00 £1 500 SEK1 000 DKK
  Playstation 3
  Xbox 360
  Playstation 4, 500 GB
  Playstation 4, 1 TB
  Xbox one / Xbox one S, 500 GB
  Xbox one / Xbox one S, 1 TB
  Nintendo Switch
  Playstation 4 PRO
  Xbox one X
 9. Byteskriterier. För att din Bytesenhet ska omfattas av kampanjen, måste det vara en bärbar dator eller nämnd konsol i fungerande skick, hel med alla tillbehör och utan skador (rimligt slitage godtas) i enlighet uppgifterna i tabell 2 ovan. Du måste vara rättmätig ägare och artikeln måste vara fri från avtalsförpliktelser som t.ex. avtal eller kontrakt för leasing. Alla konton måste avlägsnas, enheten måste kunna slås på, inte ha någon vatten- och/eller skärmskada och måste inkludera en fungerande laddare. Om den enhet som lämnas som byte är en bärbar dator så är laddnings-/strömkabeln det ända tillbehör som krävs. Konsoler måste inkludera både en strömkabel och en handkontroll.
 10. För att delta i kampanjen måste Deltagare gå till www.gaming.asuspromotions.com och därefter fylla i ansökningsformuläret på nätet med den information som krävs och bevis på köp (Anspråk) inom den anspråksperiod som anges under villkor 11 nedan. Ansökningar via post erbjuds inte och godtas inte heller.
 11. Anspråk måste skickas in inom 14 dagar från inköpsdatumet. Inköpsdagen räknas som dag 1 (Anspråksperioden).
 12. Denna kampanj kan inte användas tillsammans med någon annan kampanj.
 13. Ditt Anspråk kommer, när det mottagits, bedömas och efter förhandsgodkännande, kommer du erhålla ett e-postmeddelande inom 2 kalenderdagar efter mottagandet med anvisningar om hur din kvalificerande Bytesenhet ska skickas. För att undvika tveksamheter måste Bytesenheter skickas av Deltagaren i enlighet med dessa anvisningar inom 45 kalenderdagar efter inköp av den Kvalificerande produkten för att förbli berättigade för denna Kampanj.
 14. Om ett ofullständigt ansökningsformulär eller ett ogiltigt bevis på köp lämnas in kommer ett e-postmeddelande att skickas ut, så att du får möjlighet att lämna in de efterfrågade uppgifterna inom 7 dagar från det att e-postmeddelandet skickats. Om inget svar inkommit inom 7 dagar, kommer anspråket att anses ogiltigt och avvisas.
 15. När den kvalificerande Bytesenheten godkänns kommer du att erhålla ett e-postmeddelande med bekräftelse om att betalningen av Bytesvärdet kommer att betalas via banköverföring in på det konto du angett under anspråksprocessen inom 30 kalenderdagar efter att ditt Anspråk har validerats. Alla betalningar kommer att göras i deltagarens lokala valuta.
 16. Om den kvalificerande Bytesenheten inte uppfyller de kriterier som anges under villkor 9 kommer deltagaren att bli erbjuden ett ändrat Bytesvärde via e-post. Deltagare kommer ha 10 dagar på sig att acceptera eller avvisa erbjudandet; om inget svar har mottagits kommer det ändrade Bytesvärdet att betalas till dem. Om du avvisar det ändrade erbjudandet kommer din Bytesenhet att returneras till dig kostnadsfritt.
 17. Promotern tar inget ansvar för förlorade eller konfidentiella uppgifter. I samband med mottagandet av Bytesenheten kommer alla uppgifter att utplånas. Promotern är oförmögen att hämta uppgifter som utplånats. Utplånande av samtliga konfidentiella uppgifter och information, som omfattas av tillämpliga uppgiftsskyddslagar, faller helt under Deltagarens ansvar.
 18. Promotorn tar inget ansvar för Bytesenheter som försvinner, skadas eller förstörs under transporten. När sådan finns tillgänglig rekommenderas försäkrade posttjänster. Vi kan inte godta personlig leverans.
 19. Anspråken får endast skickas in av slutanvändaren. Inte under några omständigheter kan Anspråk som görs av tredje man för Deltagaren tillåtas. Sådana Anspråk kommer att avslås och Deltagaren kommer inte ha rätt att göra ytterligare ett anspråk.
 20. Promotorn förbehåller sig rätten, med sin oinskränkta behörighet, att avslå Anspråk som den anser inte uppfyller dessa allmänna villkor.
 21. Promotorn har rätt att vid behov vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga Anspråk och kräva ytterligare verifikation av bevis på köp från en Deltagare, liksom av identitet och andra relevanta uppgifter om en Deltagaren.
 22. Om en Deltagare returnerar en Kvalificerande produkt efter att ha lämnat in ett Anspråk kommer Anspråket att betraktas som ogiltigt och avvisas.
 23. Om du har några frågor angående kampanjen, skicka e-postmeddelande till gaming@asuspromotions.com

  Promotorn:ASUS EUROPE B.V.
  Paasheuvelweg 25,
  1105 BP Amsterdam
  Nederländerna

  (skicka inte några ansökningar om Anspråk eller korrespondens avseende kampanjen till denna adress.)

 24. Denna kampanj ska styras av engelsk lagstiftning.

  All information som samlas in för kampanjen kommer att behandlas i enlighet med promotorns integritetspolicy som finns tillgänglig på: https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Spårningsnummer

Skriv in ditt anspråks-id och spåra hur handläggningen av ditt anspråk fortskrider.